Rahalle vastinetta Sysmässä

Arvotakomo Osk järjesti yhdessä Sysmän kunnan kanssa paikallisrahatyöpajan, joka keräsi noin 15 henkeä idylliseen Sysmän Teatteritaloon marraskuun lopussa. Työpaja liittyy Sysmän pyrkimykseen lanseerata paikallisraha vuonna 2018. Kokeilu aloitetaan kuntayhtymältä saadun vuoden hankeapurahan turvin.

Arvotakomo oli tutustunut Sysmän paikallisrahaprojektiin Kuntavelho-konsulttiyrityksen kautta. Arvotakomon puolesta työpajassa olivat mukana Jenni Huttunen ja Tommi Elo.

 

Työpajan tarkoituksena oli tarjota osallistujille monipuolista ymmärrystä siitä mitä yhteisö ja  paikallisraha voi olla. Arvotakomo pyrkii vaihtoehtoisen talouden tuntemuksellaan tukemaan Sysmäläisiä heidän kehittäessä rinnakkaisrahavaihtoehtoa, joka vastaisi kunnan uudistumispyrkimyksiä mahdollisimman hyvin.

Paikallisrahoilla voidaan tukea mm. talouden monimuotoisuutta ja yhteisön taloudellista toimeliaisuutta. Rinnakkaisvalutta parantaa usein likviditeettiä eli maksukykyä. Arvotakomo osuuskunta on kiinnostunut arvontuotosta myös perinteisestä rahataloudesta poikkeavilla mittareilla; sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologiset huomioiden.

Yksi tärkeimmistä reunaehdoista toimivaan valuuttaan on riittävä rahan liikkuvuus. Riittävän likviditeetin saavuttaminen voi muodostua erityisen haasteelliseksi pienillä paikkakunnilla, kuten Sysmässä, joissa toimijoita niin kuntalaisia kuin yrityksiä ja yhteisöjä on yksinkertaisesti vähän.

Paikallisrahoja on hyvä lähestyä kokeilujen kautta. Tilanne ja yhteisön tarpeet ovat jokaisessa yhteisössä hiukan erilaiset, joten on vaikea ennustaa miten tietty paikallisraha malli käyttäytyy jos se siirretään toiseen ympäristöön. Rahalla on yhteisössä monenlaisia  tehtäviä. Paikallisrahan elinvoimaisuus perustuu vahvasti toimivien verkostojen varaan. Nämä verkostot koostuvat jäsenistään: ihmisistä ja yrityksistä, ja rakentuvat siksi paikallisrahat hiukan erilaisiksi eri puolilla.

 

Sysmä on noin 3900 asukkaan kunta Päijät-Hämeessa. Kunta on kuulu kauniista järvimaisemistaan ja kulttuuriperinnöstään. Se kuuluu ns. kesäkuntiin, joissa taloudellinen menestys riippuu pitkälti kesäasukkaista näiden kolminkertaistaessa asukkaiden määrän lomakuukausien aikana. Kunnan voimavarana on energiset kuntalaiset ja kunnan pieni koko; kaikki tuntevat kaikki!

 

Suomessa on nähty uuden talouden sovelluksia verrattain harvakseltaan. Jo Euroopassa on monia satoja paikallis- ja yhteisörahoja, joista WIR Sveitsissä ja Brittein saarten kaupunkien moninaiset sovellukset ovat tunnetuimpia esimerkkejä. Tästä syystä Suomesta toteutetut esimerkit ovat kiinnostavia myös tutkimusmielessä.

Kiitos aktiivisten osallistujien myös Arvotakomolaiset löysivät uusia näkökulmia paikallisraha-aiheeseen. Kaksi tärkeintä näistä olivat palkkaverotuksen ja palkkajärjestöjen osallisuus rahajärjestelmään yhteiskunnassa.

 

Kolmeen tuntiin venähtänyt tilaisuus sisälsi esimerkkitapauksia onnistuneista ja merkittävistä vaihtoehtovaluutoista sekä yleistä ymmärrystä siitä miten rinnakkaisvaluutoilla voi vastata nykytalouden haasteisiin. Osallistujat saivat mahdollisuuden kokeilla kehitystyötä mm. roolipelin kautta. Tavoitteena oli myös että suunnata paikallisrahan kehitystyö lähtökohtaisesti alueen toimijoiden todellisista tarpeista ja toiveista kumpuvaksi.

Osallistujat pohtivat paikallisrahan rooleja ja toimintoja. Osallistujien keskuudessa heräsi useita ajatuksia siitä miten rahan saisi käyttöön niin kesäasukkaille kuin pysyvästi paikallisille. Esiin nousi mm. valuuttaan tutustuttaminen lahjana kunnalta tai yrittäjiltä. Kysymys jäi kuitenkin tilaisuudessa avoimeksi ja vaatii vielä jatkokehittelyä. Paikallisrahan erilaiset toiminnot voivat olla ristiriitaisia ja jopa kumota toistensa hyvät vaikutukset toteutuksessa.

 

Vaihtokurssit valtavaluuttan ja Sysmän uuden valuutan välillä ymmärrettiin laajasti myös tärkeäksi. Kurssilla on merkittävä vaikutus siihen miten eri tahot omaksuvat rahankäytön, luottavat valuuttaan ja sitoutuvat se päivittäiseen käyttöön pitkällä tähtäimellä. Yrittäjän kaipasivat kattosummia vaihtokursseihin, jotta yrittäjät voisivat vaihtaa isommat summat euroiksi ilman kurssivaikutusta, mikä on oiva esimerkki valittujen vaihtokurssien merkityksestä hankkeen onnistumiselle.

 

Yksi merkittävistä puheenaiheista oli Sysmän kunnan rooli “pankkina” projektissa. Ajatuksena oli että Sysmä rahaa hallinnoitaisiin keskitetysti kunnan puolesta. Kuntalaiset kysyivät myös onko kunnalla riittäviä resursseja ylläpitää esim. Rahanvaihtotoimintaa, kuten aiemmin oli kaavailtu.

Esille nousi Sysmän raha matkamuistona keräilijöille ja suoraviivaisena välineenä paikkakunnan matkailumarkkinoinnin edistämiseen. Illan aikana keskusteluissa vilisi myös monia liiketoimintaideoita mökki- ja välinevuokramalleista, ruokakoreista ja työttömien aktivoinnista tyhjien tilojen käyttöön.

 

Seuraavaksi paikallisrahan kehityksessä on tärkeää tarkastella ominaisuuksia tarkemmin yhteen sovittaen ja karsien epäolennaisuuksia. Tasapainoa tulisi hakea huomioiden erilaisten paikallisrahaan kuuluvien verkostojen monipuolisuus ja laajuus, rahan helppokäyttöisyys päivittäisessä toiminnassa sekä lyhyen ja pitkäntähtäimen tavoitteellinen työskenteleminen. Rahan elinvoimaisuutta lisäisi se, että raha kehitetään vastaamaan todelliseen tarpeeseen. Kokeilu ei välttämättä, varsinkaan ensimmäisenä vuonna, ratkaise kaikkia paikallisrahaan koskettavia haasteita paikkakunnalla, mutta huolellisella valmistelulla hankkeesta saadaan “rahalle vastinetta”.

Käytännössä kehitystyö voisi jatkua esim. palvelupolun visualisoinnilla, jonka jokainen vaihe on harkittu yhdessä kunnan ja kuntalaisten kanssa perinpohjin. Tarkastelussa erityistä huomiota tulisi kiinnittää rahan eri toimintojen ja yhteensopivuuteen ja motiiveihin. Palvelupolun hahmottelu auttaa koko prosessin ymmärtämisessä sekä paikallisrahamallin kommunikoinnissa laajemmalle yleisölle.

____________________

Iso kiitos työpajaan osallistuneille aktiivisesta osallistumisesta!

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s