Mitä ja miksi?

Arvotakomo rikastaa paikalliskulttuuria vaihtoehtoisten paikallis- ja yhteisörahakokeilujen kautta. Osuuskunta tukee kokeiluja, jotka tähtäävät taloudelliseen monimuotoisuuteen, taloudellisen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja tasa-arvoisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Taloudellisen monimuotoisuuden arvo muodostuu, ei vain ainoastaan rahan liikkeestä saatavasta arvosta vaan vaihtoehtoisten rahojen mahdollistaessa sosiaalisen käyttöarvon ja ekologisten arvojen kumuloitumisen.

Arvotakomo organisoitui osuuskunnaksi 15.6.2017. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon. Se toimii välittävässä roolissa yhteiskunnan eri tasojen ja eri toimijoiden kanssa valtion hallinnosta, yrityksien ja yhdistysten kautta yksityisiin kansalaisiin.

Arvotakomo on

  • Kristiina Ullgrén
  • Pekka Nikander
  • Jari Takala
  • Tommi Elo
  • Kai Häppölä
  • Jenni Huttunen

Akateemisemmin

Arvotakomo (engl. ValueCraft) on alkutapaleella oleva alusta, jonka avulla voi luoda arvonsiirtoverkostoja eli ”vaihtoehtovaluuttoja.”  Arvotakomolla luodut verkostot perustuvat meidän kaikkien käyttäjien väliseen luottamukseen, päinvastoin kun ”tavalliset” rahajärjestelmät, jotka perustuvat siihen, että luotamme keskuspankkiin.    Arvo muodostuu sen perusteella, kuinka paljon olemme valmiita luottamaan siihen, että meidän ystävämme maksavat velkansa takaisin.

Arvotakomoverkostojen perustana on ihmisten välinen vastavuoroinen luottamus.  Kuka tahansa voi todeta luottavansa ystäväänsä, ja määritellä kuinka paljon on valmis luotottamaan ystäväänsä, eli kuinka paljon tämä ystävä voi olla maksimissaan velkaa minulle. Nämä velan ylärajat voidaan määritellä missä tahansa yksiköissä, kuten euroina, toiveina, tai vaikkapa oluina. Niinpä esim. Tommi voi todeta, että hän on valmis luottamaan Kristiinaan niin paljon, että on vielä hyväksyttävää jos Kristiina on velkaa 100 euroa, 10 tuntia työtä, ja yhden oluen.

Arvoverkostojen pohjalla oleva perusrakenne, yksityisoikeudellinen velkasuhde, ei tietenkään ole mitään uutta. Ihmiset ovat olleet toisilleen velkaa tuhansia vuosia. Arvotakomo tuo kuvioon likviditeetin, mahdollisuuden käyttää transitiivisia eli luotettujen ystävien ”kautta” siirtyviä velkasuhteita maksuvälineenä. Tämä mahdollistaa verkostojen kasvamisen aina maailmanlaajuiseen mittakaavaan.

Advertisement